Els Castellers de Vilafranca i Gràfiques Kerpe posem en marxa el concurs fotogràfic “L’actitud és la clau”, en el marc de la temporada castellera 2015 a la xarxa Instagram que es regirà per les bases que estableixen les normes reguladores.

Busquem les millors imatges d’abans i després dels castells. Dels assajos, de la canalla, de l’organització… de tot allò que ens fa grans al marge de les actuacions. Perquè l’actitud és la clau!

Es podran penjar les fotografies fins el 10 de novembre. Hi haurà dues imatges premiades, una pel jurat i l’altra més popular, que s’emportaran una reproducció de la imatge original en cartró ploma de 50x70cm.

Per participar al concurs cal etiquetar les imatges amb els hashtags #lactitudeslaclau i #kerpefoto i ser seguidor dels usuaris d’Instagram @castellersdevilafranca i @grafiqueskerpe

BASES GENERALS DEL CONCURS

“L’actitud és la clau”

Base 1a.- Objecte i temàtica
L’objectiu d’aquest concurs és de promoure i promocionar els valors de l’activitat castellera abans i després dels castells. Les fotografies han de tenir com a protagonistes l’entorn casteller al marge de l’execució del castell.

Base 2a.- Presentació i condicions de participació
Les bases d’aquest concurs es publicaran, al web de Kerpe www.kerpe.cat i al web dels castellers de Vilafranca www.castellersdevilafranca.cat

Per participar en el concurs la persona participant haurà de tenir compte a Instagram amb un perfil públic i respectar les condicions d’aquesta xarxa.
(http://instagram.com/legal/terms/).
La forma de participar és la següent:
-Etiquetar la fotografia amb l’etiqueta #lactitudeslaclau i #kerpefoto obligatòriament.
-Ser seguidor dels perfils d’Instagram dels Castellers de Vilafranca i Gràfiques kerpe.
-Publicar la foto a la xarxa Instagram, mitjançant el seu usuari en perfil públic.
-No hi ha màxim de fotografies per autor.

Base 3a.- Funcionament del concurs
El concurs s’inicia el dia 29 de juliol de les 10:00 hores fins a les 23:59 hores del dia 10 de novembre de 2015. No s’admetran fotografies publicades més enllà de l’hora de finalització del concurs.
Hi hauran dos premis, el primer premi serà escollit pel jurat nomenat en aquestes bases i el segon premi serà per la fotografia més popular a Instagram.

El Jurat es reunirà l’11 de novembre per escollir la fotografia guanyadora. La fotografia que reculli més “m’agrada” del 29 de juliol al 2 de novembre de 2015 serà la guanyadora del segon premi. En cas d’empat, el Jurat decidirà la fotografia.
El veredicte final del concurs es comunicarà mitjançant un missatge directe als guanyadors i es publicarà als perfils socials dels Castellers de Vilafranca i de Gràfiques Kerpe.

Base 4a. Característiques de les fotografies
L’enviament d’imatges al concurs implica la confirmació respecte a cada imatge que:
– Ha estat feta per la persona participant i és una obra original seva.
-No té cap contingut ni material obscè, sexualment explícit, violent, ofensiu, incendiari o difamatori.
– Ha obtingut les autoritzacions necessàries de les persones que hi puguin aparèixer.
Els Castellers de Vilafranca i Gràfiques Kerpe tindran la facultat de rebutjar les fotografies i missatges que incompleixin les característiques anteriors, que malmetin la imatge de les seves marques, així com aquelles que siguin discriminatòries per raó de naixement, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altre condició o circumstància personal o social.

Base 5a.- Premis i lliurament
Els premis seran:
Premi del jurat: Reproducció una reproducció de la imatge tamany 50×70 sobre cartró ploma.
Premi popular: Reproducció una reproducció de la imatge tamany 50×70 sobre cartró ploma.
Els premis es podran recollir a Gràfiques Kerpe.
L’hora es determinarà més endavant.
Els premis són nominatius i no es podran canviar o substituir a petició del guanyador/a.

Base 6a.- Jurat
El jurat estarà format per l’equip de counicació dels Castellers de Vilafranca i l’equip creatiu de Gràfiques Kerpe.

Base 7a.- Protecció de dades
Les dades personals dels concursants s’acullen a les condicions de protecció de dades que regeix la plataforma Instagram en què es vehicula el concurs.

Base 8a.- Altres
La participació en aquest concurs implica l’acceptació d’aquestes bases i del criteri de Els Castellers de Vilafranca i Gràfiques Kerpe pel que fa a la resolució de qualsevol qüestió derivada del concurs i de l’elecció dels guanyadors.
L’organització es reserva el dret de retirar les imatges que puguin resultar ofensives o de mal gust per als protagonistes de la imatge, i l’autor es responsabilitzarà d’eventuals reclamacions per drets d’imatge o per qualsevol altra causa.
Les imatges i els nom dels participants seran visibles als perfils socials i pàgines webs a fi de fer difusió d’aquests concurs i dels seus guanyadors.
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][/vc_column][/vc_row]

0
Cistella